Ergocentrum Amstelveen

Wat is ergotherapie?

Ergotherapie is paramedische zorg. Ergotherapeuten stellen mensen in staat om opnieuw hun dagelijkse activiteiten uit te voeren als dat niet meer lukt door lichamelijke of psychische problemen. Dit kunnen simpele handelingen zijn als eten en aankleden, maar ook meer complexe handelingen die te maken hebben met revalidatie na een ongeluk. Het werkterrein van de ergotherapeut is groot. Zo helpen ergotherapeuten mensen die door een probleem in de oog/hand coördinatie moeite hebben met schrijven, maar ook mensen met beginnende dementie worden door ergotherapeuten getraind om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven leven. Voorbeelden van Ergotherapie behandelmethoden:

 • (Opnieuw) leren om de activiteit uit te voeren
 • Leren om de activiteit op een andere manier uit te voeren
 • De activiteit leren uit te voeren m.b.v. hulp, hulpmiddel of aanpassingen
 • Advies over mogelijke aanpassingen voor thuis, op school of op het werk

Cliënten kunnen zonder verwijsbrief van de huisarts naar de ergotherapeut. Deze Directe Toegankelijkheid is een belangrijke erkenning van de kwaliteit van de ergotherapie in Nederland!

 

Werkwijze en doelen

Algemene taken van de Eerstelijns Ergotherapie

gespecialiseerd in cliënten met kwetsbare, somatische, en cognitieve aandoeningen.

 • ADL-training en activiteiten voor het opnieuw- of een andere manier leren uit te voeren van bijvoorbeeld eten, kleden, wassen, tandenpoetsen, haren kammen etc.
 • Valpreventie en veilig thuis wonen maatregelen Advies voor hulpmiddelen en woningaanpassingen. Samenwerking met de mantelzorger, wijkzorg en de huisarts.
 • Fijne motoriek en handfunctie training, advies voor handspalken.

 

Palliative cliënten

 • Preventie en behandeladvies van doorligwonden (Anti decubitus)
 • Advies bij het verplaatsen bijvoorbeeld, aanvragen van actieve en passieve rolstoelen
 • Gefocust op optimaal comfort en kwaliteit van het leven. PDL Advies (passieve dagelijkse zorg) en instructie geven aan verzorgers en mantelzorger.

Het kader van Wmo

Advies voor hulpmiddelen en woningaanpassingen in het kader van WMO. 

 • Het aanvragen van hulpmiddelen en voorzieningen, zoals rolstoel, scootmobiel, aangepaste stoel, traplift ligorthese, spalken en orthese kussens
 • Training geven voor zelfverzekerdheid en veiligheid in het besturen van een elektrische rolstoel of scootmobiel
 • Advies geven over het opnemen en onderhouden van sociale contacten

Contact/afspraak

Neem voor informatie of het maken van een afspraak contact op met Ergotherapeut:
Drs.  U. Jitprapasnan
Tel:       06 41 309 792
Mail:      Info@Ergocentrum-Amstelveen.nl

Locatie: Gezondheidscentrum Keizer Karelpark

Adres: Lindepark 2 C-K, 1185 LD Amstelveen

 

Ergotherapeut

Umarasri Jitprapasnan M.Sc. European Master of Science in Occupational Therapy

Ergocentrum Amstelveen AGB-code: 88-051363

KvK nr.: 56289405

KP nr.: 39912 315 990

Kwaliteitsregister Paramedici

 

 

 

Vergoedingen en Directe toegang

Basisverzekering
Ergotherapie is opgenomen in het basispakket van alle ziektekostenverzekeringen. Iedereen heeft recht op 10 uur ergotherapie per kalenderjaar. Behandelingen worden rechtstreeks bij de zorgverzekeraar gedeclareerd.
Sommige verzekeraars vergoeden meer in de aanvullende verzekering. De polis van uw zorgverzekeraar biedt u daarover meer inzicht.
Natuurlijk is het ook mogelijk om zelf extra ergotherapiebehandelingen te financieren. Neem contact op voor het standaard NZA-tarief.

Directe toegang ergotherapie (DTE)
U kunt altijd een afspraak maken met een ergotherapeut. U hoeft daarvoor niet eerst naar de huisarts. Dat mag wel, maar vanaf 1 januari 2012 is een verwijsbrief niet meer nodig (tenzij uw verzekeraar dat anders omschrijft in zijn polisvoorwaarden).

 

Zorgverzekeraars
Ergocentrum Amstelveen heeft als zorgverlener contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars.